Kontakt: Tips och forslag

Data du skickar in lagras och behandlas av ABDL Scandinavia för att vi ska kunna återkoppla till dig och administrera ärendet. Uppgifter handhas endast inom ramen för ABDL Scandinavia-verksamheten och överförs inte till utomstående för andra syften. Vår grund för behandlingen är ditt samtycke, vi tar bort uppgifter när de inte längre bedöms tjäna syftet. Läs mer om behandlingen och hur du kontaktar personuppgiftsansvarig i informationssidorna.

Min emailadress:

Om ditt ärende gäller ett specifikt medlemskap, kom ihåg att i ärendetexten ange dess medlemsnamn/medlemsnummer så sajtadministrationen vet vilket du menar.

ÄRENDETEXT: