Intervjupersoner sökes till en genusvetenskaplig studie om ageplay och tidsnormer
Jag söker dig som:
  • Har erfarenhet av att i positionen som liten utöva ageplay* (på egen hand eller i dynamik med en stor/caregiver eller andra littles) och har haft ett intresse för detta i minst två år.
  • Är över 18 år
  • Vill prata om ageplay med mig i ett intervjusamtal
* Ageplay används här som samlingsterm för lek med eller uttryck för ålderspositioner. Även du som använder andra begrepp, t ex caregiver/little, daddy/boy etc., ingår i målgruppen.
Om studien
Jag arbetar med en doktorsavhandling i genusvetenskap med titeln Perversa tidsligheter. Jag söker dig som utövar ageplay i positionen som liten/yngre, och som vill medverka i en intervju som ska ligga till grund för en av avhandlingens tre delstudier. Delstudien undersöker hur ageplay kan utmana normer för tid, genus och sexualitet. Din medverkan i studien kommer att vara pseudonymiserad, vilket innebär att det inte är möjligt för den som läser avhandlingen att veta vem som har deltagit i studien. Genom ditt deltagande kan du bidra till att öka och nyansera kunskapen om ageplay. Avhandlingen tar sin utgångpunkt i queer temporalitetsteori, som utforskar hur sexualitet och tid hänger samman. I avhandlingen undersöker jag hur queera eller sexuellt/relationellt normbrytande personer och praktiker kan utmana normer som rör ålder och tid.
Om intervjuerna
Ditt deltagande är helt frivilligt och du bestämmer själv tid och plats för intervjun, hemma hos dig eller på annan plats där du känner dig bekväm. Under intervjun kommer jag att be dig berätta om dina erfarenheter av att utöva ageplay. Du väljer själv vad du vill dela med dig av. Intervjun kommer att vara cirka 1,5 timme och ljud spelas in av mig. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.
Sekretess och hantering av material
Avhandlingsprojektet följer Vetenskapsrådets etiska principer och har genomgått etisk prövning. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det. Din medverkan är pseudonymiserad vilket innebär att jag fingerar namn, bostadsort och andra personuppgifter som skulle kunna identifiera dig. Forskningsprojektet där delstudien ingår kommer att publiceras i form av en doktorsavhandling och eventuellt artiklar i svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter. Om du vill läsa utskrifterna av intervjun så får du möjlighet att göra det.
Om mig
Jag heter Elin Bengtsson och är doktorand i genusvetenskap vid Stockholms universitet sedan våren 2017. Jag är själv BDSM-utövare och medlem på Darkside sedan 2006. Inom ramen för min anställning på RFSU Stockholm (Riksförbundet för sexuell upplysning) som jag nu är tjänstledig från för att doktorera, har jag bl.a skrivit och föreläst om BDSM och medverkat som sakkunnig i BDSM-relaterade sexualbrottsmål i domstolsförhandlingar.

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, hör av dig till mig:
Elin Bengtsson
Doktorand i genusvetenskap vid institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet
elin.bengtsson@gender.su.se

Du kan även kontakta mina handledare:
Fanny Ambjörnsson, docent i genusvetenskap, fanny.ambjornsson@gender.su.se
Kristina Fjelkestam, professor i genusvetenskap, kristina.fjelkestam@gender.su.se

Den skandinaviska gemenskapen för oss vuxna som släpper fram vår inre litenhet, för oss som tycker det känns bra att bära blöjor och för våra vänner, nära och kära. ♥
Bli medlem enkelt och gratis   Läs mer om ABDL Scandinavia   Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 1996-2022